Pravidla soutěže

Pravidla:
Wotlympiáda
Základní pravidla

Tato soutěž s názvem WOTLYMPIÁDA je  výsledkem spolupráce hráčů hry WoT, kteří chtějí něco pro komunitu  dělat a zpříjemnit hraní této hry.

Poděkování patří všem, který se jakýmkoli způsobem zapojili do organizace nebo sponzoringu této soutěže.

Organizátor celé soutěže WOTLYMPIÁDA: nalkirk

Hlavní videoinformátor Zalmoxis  a hlavní textinformátor wotko.cz      


- začátek WOTLYMPIÁDY 15.04.2019 (00:01)                

- ukončení WOTLYMPIÁDY 17.05.2019 (23:59)                  

- replay lze zadávat do 19.05.2019 

- replay musí být z období soutěže tj mezi 15.4. a 17.5.2019 včetně

- po ukončení soutěže proběhne dvoufázové ruční ověření

- oficiální vyhodnocení bude 25.05.2019 na live stremu

- vyhodnocení bude prezentováno formou live streamu

- za vyplacení cen zodpovídá vždy daný partner/sponzor (viz všeobecná pravidla).

- počet soutěžních disciplín 5                          

- plnění disciplín 2x random, 2x frontline, 1x bonusová disciplína    

- disciplíny je možné dělat průběžně po celou dobu WOTLYMPIÁDY  

- vložení replayů je možné až po přihlášení    

- POZOR pro použitelný replay MUSÍŠ zůstat do konce bitvy v  bitvě!

- replay musí být celý bez přerušení. Pokud hru přerušíš, data nejsou čitelná a replay nelze použít

- výsledek se počítá plně automaticky, ty zadáš jenom replay

- na jednu konkrétní disciplínu můžeš zadat maximálně 20 replayů                                                          

- můžeš zadat maximálně celkem100 replayů                                                                                    

- z každé disciplíny se ti automaticky počítá jenom jeden výsledek, a to ten nejlepší                                                

- nezapomeň že link na replay může být jenom ze stránky: wotreplays.eu.        

- neznalost nebo nepřečtení pravidel neomlouvá

- ve své wotlympijské tabulce vidíš pouze svoje výsledky    

- pro průběžné informace sleduj svého youtubera (pokud podporuje tento projekt), ale určitě budou všechny informace na YT kanálu Zalmoxis  

- zadáním a uložením prvního replaye vyjadřuješ svůj souhlas s pravidly soutěže

- zadáním a uložením prvního replaye souhlasíš s tím aby byl tvůj replay použit ve videu, komentován nebo jinak využit pro potřeby soutěže.

 - zadáním a uložením prvního replaye souhlasíš s tím, že tvůj nick může být použit a zviditelněn v replayi nebo uveřejněn v rámci této soutěže          

- jsi srozuměn s tím, že v případě věcné výhry odešleš adresní informace organizátorovi soutěže na e-mail: info@wotlympiada.cz      

- jakékoli reklamace lze řešit na oficiálních FB stránkách WOTLYMPIADA, nebo e-mailem na: info@wotlympiada.cz 

- virtuální výhru (goldy, prémiové tanky, případně jinou), je možné  zaslat jenom na výherní nick. Není možné výhru předat na jiný herní nick  .  

- věcná výhra bude odeslána na adresu kterou sdělí výherní nick. Odpověď bude kontrolována kódem. Kód k věcné ceně obdrží vždy hráč s výherním nickem přímo ve hře. Tento kód pak musí být sdělen v e-mailu s adresou výherce.

- v případě nepřihlášení se k výhře v době 10 dnů od vyhlášení výsledků, si výhru ponecháva partner/sponzor soutěže

- vítěz kontaktuje organizátora na e-mail: info@wotlympiada.cz, nebo přímo ve hře na nick nalkirk. Jiná forma kontaktování není přípustná.

---------------------------------------------------------------------------------------

ROZDĚLĚNÍ CEN


Všeobecná pravidla

I. Obecná ustanovení                                                                                                                                                 
    Hráči jsou povinni chovat se s respektem k jejich soupeřům a držet se pravidel slušného chování.
    Uživatelé se nesmí žádným způsobem pokoušet prolomit zabezpečení  serveru, který zajišťuje provoz webu LCP/wotlympiáda, ohrozit jeho provoz nebo  získávat osobní údaje o jiných uživatelích.
    Uživatelé souhlasí s uveřejněním svých nicků a replayů.                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                               
II. Podmínky přihlášení                                                                                                                                                                           
    Kdokoliv se může na webu soutěže přihlásit zdarma.                                                                                                                                                        
    Přihlášením do soutěže hráč stvrzuje, že si Pravidla přečetl, rozumí  těmto Pravidlům, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit.                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                         
III. Pravidla diskuse v rámci soutěže na jakémkoli webovém portálu                                                                                                                                                                                                                                        
    Diskusní příspěvky uživatelů či jiných osob vyjadřují jejich vlastní  názory. Organizátor soutěže nenese za jejich obsah žádnou zodpovědnost.                                                                                        
    Uživatelé berou na vědomí, že uveřejnění jakýchkoli vizuálních  a/nebo audiálních projevů, které jsou inzercí či reklamou; odesílání  spamu, vulgárních, rasistických a dalších urážejících výrazů je  zakázáno.                          
    Organizátor si vyhrazuje právo odstranit nebo požádat o odstranění  jakýkoliv příspěvek, u kterého vznikne byť jen podezření na porušeni  uvedených pravidel. Odpovědnost uživatele, v případě vzniklé škody,  tímto není dotčena.            
 
IV. Pravidla účasti v soutěži
    Účastníci soutěže berou na vědomí, že hraní v soutěži nevyžaduje  zručnost ve smyslu ust. § 2881 občanského zákoníku. Tímto nejsou veškeré  případné nároky na poskytnutí výher (věcných i finančních) ze soutěže  soudně vymahatelné.
    Uživatelé berou na vědomí, že jakýkoli druh cheatování je zakázán ve  všech disciplínách.                                                                                                                                                                                      
    Cheatováním se rozumí manipulace se soubory, používání skriptů či  jiných SW programů, které zvýhodňují hráče samotného či jeho tým na úkor  soupeře.                                                                                                    
    Prokázáním cheatování se hráč vystavuje riziku, že hráč bude  vyloučen z probíhající soutěže a nebude mu umožněn start ani v dalších  soutěžích.                                                                                                                          
    Soutěže se nemůže účastnit organizátor, rozhodčí a spoluorganizátor soutěže.  (nalkirk, Sstyx, Zalmoxis, _CraZy_is_BeAsT_, RVG_Krom_HK, VijazCZ.)
    Pokud je partner fyzická osoba, tato se taktéž nesmí účastnit soutěže.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
V.  Označení hráče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
    Přezdívka (nick) je dobrovolnou volbou každého uživatele a organizátor soutěže nenese odpovědnost za její obsah.
    Všechny nicky podléhají pravidlům WG.                                                                                
                                                                                                                               
VI. Pravidla soutěže                                                                                                                                                                                      
    Každá disciplína má svá přesně definovaná jedinečná pravidla, která  jsou stanovena organizátorem této soutěže, před jejím startem (dále jen  „Pravidla soutěže“).
    Přihlášením do soutěže, uživatel vyslovuje souhlas s danými Pravidly  soutěže, kterými se musí během celé soutěže řídit.                                      
                                                                                                                                                                       
VII. Pravidla pro předávání cen                                                                                                                                          
    Ceny, které jsou před soutěží vyhlášeny organizátorem soutěže  WOTLYMPIÁDA, nejsou soudně vymahatelné.                                                                          
    Hráč porušením pravidel ztrácí nárok na výhru, přestože jinak ve hře  uspěl.                                                                                                            
    Hráči berou na vědomí, že v případě, kdy se výhra vrátí odesílateli z  důvodu nevyzvednutí výhercem, připadne tato výhra partnerovi/sponzorovi, který  výhru sponzoroval.                              
    Organizátor soutěže WOTLYMPIÁDA nenese žádnou zodpovědnost za  případné nedodání či neodeslání výher výhercům ze strany partnera/sponzora  soutěže.                                                      
    Výhry jednotlivců se posílají na adresu jednotlivce, kterou výherce  sdělí organizátorovi. Tímto taky souhlasí s předáním adresních údajů,  partnerovi/sponzorovi soutěže z důvodu odeslání výhry.              
    Výhry není možné převzít osobně.                                                                                                                                                                          
    Výherce věcné výhry má povinnost napsat svou kompletní adresu na  e-mail olympiada@klanlcp.cz, společně z dodaným kódem.  Nereagování nebo nepřihlášení se o výhru delší než 10 dnů po zveřejnění  výsledků, bude mít za následek propadnutí výhry.
    Uživatelé berou na vědomí, že organizátor soutěže vyhlašuje vítěze  soutěží, s tím, že organizátor následně nemá povinnost jako první kontaktovat vítěze (tzn. vítěz je oznámen na soutěžním webu/oficiálním fóru  WoT/oficiální FB stránce soutěže, aniž by musel být kontaktován).
    Vítěz kontaktuje organizátora na e-mail: info@wotlympiada.cz, nebo přímo ve hře na nick nalkirk. Jiná forma kontaktování není přípustná.
    Ceny jsou zasílány pouze po území České a Slovenské republiky.                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
VIII. Pravidla pro pořady a videa soutěže WOTLYMPIÁDA                                                                                                                                                                                                                             
    Veškeré rozhovory, vzniklé při této soutěži, vyjadřují jejich  autentické názory a organizátor za průběh rozhovorů nenese žádnou zodpovědnost.                                                                                                                    
    Bez svolení organizátora soutěže WOTLYMPIÁDA není možné iplakáty,  videa a logo nijak upravovat. Soutěž WOTLYMPIÁDA podléhá autorským právům.                                                                   

IX. Pravidla pro vkládání jiných audiovizuálních materiálů                                                                                                                                                                                                                                                        
    Uživatelé jsou oprávněni pod svým profilem zveřejnit vlastní  fotografie, videa, či jiné audiovizuální materiály ze soutěže. Uživatelé  berou na vědomí, že v tomto případě nesmí zveřejněním audiovizuálních  materiálů dojít k         porušení platných zákonů České republiky, nesmí dojít k  poškozování pověsti organizátora soutěže, ani jeho partnerů, nesmí  dojít k porušení obecně platných zásad slušnosti.  Jakékoliv porušení těchto pravidel a vkládání všech nepřijatelných  vizuálních souborů může být sankcionováno zrušením možnosti účasti na  jakýchkoliv dalších soutěžích.
Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za chování veškerých  uživatelů na webu nebo jiných internetových webech spojených s touto  soutěží a za veškerý obsah, který uživatelé na web vloží (včetně  textových, grafických, zvukových i video záznamů).

      

Jak zapsat výsledek

- pokud chceš zapsat výsledek, musí se tak učinit pomocí tlačítka POŠLI REPLAY, buďto na hlavní stránce nebo přímo u jednotlivé disciplíny, případně kliknutím na "můj účet"

- informační video jak zapsat výsledek naleznete na této stránce dolů, nebo na YT kanále Zalmoxis 

- replay odporující pravidlům soutěže nebude akcpetován a zapsán. Informace o špatně zadaném replay bude odeslána adminům.

- průběžné výsledky a přidělování bodů vidí jenom organizátoři a hráči,  kteří mohou s těmito daty pracovat a určeným spůsobem prezentovat

- je zakázáno zveřejňovat jakékoli průběžné výsledky, podle kterých by  bylo možné určit potencionálního vítěze nebo umistění v soutěži

- automatické detekce replayů dokáže rozpoznat, že jste zadali cizí  replay. systém upozorní admina na rizikové jednání hráče a při dalším zadávání cizích replayů navrhne BAN uživatele a zapsání na black list

- jakékoli zjištěné pokusy a nepovolenou automatizaci, přehlcování nebo hackování systému, případně jiné nepovolené akce budou okamžitě řešeny a nick hráče bude předán WG jako rizikový

- zdržujte se prosím nevhodných aktivit na webu. Děláme to pro komunitu.  Neškodíte nám, ale komunitě. Děkujeme že jednáte FAIR PLAY


Jak se přidělují body

- každý zapsaný replay je podroben automatické detekci a kontrole    

- automatický systém vyhodnotí replay a pokud zapsaný replay splňuje  všechny podmínky dané disciplíny, uloží ho a vypočte výsledek

- pokud to je výsledek pro danou disciplínu nejlepší, zapíše ho do tvé olympijské tabulky

- pokud automatický systém vyhodnotí, že replay nesplňuje některou z  podmínek disciplíny, nedovolí ti replay uložit. Informaci o špatném replayi odesíla rozhodčím soutěže.

- body se přidělují za každou disciplínu, a to od první po 20. místo

- 1. místo 25 bodů                                                      

- 2. místo 23 bodů                                                          

- 3. místo 20 bodů                                                              

- 4. místo 19 bodů a dále po jednom bodě dolů až po nulu                            

- u každé disciplíny jsou vyhlášeni vždy 3 výherci podle počtu bodů v dané disciplíně

- cekové pořadí se stanoví na základě součtu bodů konkrétního hráče ze všech disciplín

- v celkovém hodnocení bude 20 výherců

- celkem výherců: 35